Nellyka, O Come, O Come, Emmanuel
4 ธันวาคม 2557 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Nellyka (เนลลี) บรรเลงกีต้าร์ไฟฟ้าเพลง “O Come, O Come, Emmanuel” จากอัลบั้ม Christmas Electric Guitar II

Nellyka (เนลลี) นักกีต้าร์ไทย บรรเลงเพลง "O Come, O Come, Emmanuel" เพลงบรรเลงคริสต์มาสด้วยกีต้าร์ไฟฟ้า เพลงนี้เป็นหนึ่งในสิบสองเพลงในอัลบั้ม Christmas Electric Guitar II ที่เนลลี ได้แสดงความสามารถด้านการเล่นบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าสำหรับเพลงคริสมาสนี้

http://youtu.be/nYwtiJlUDxU

ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดเพลง Nellyka (เนลลี) นักร้อง นักกีต้าร์ไทย สามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ หรือทั้งอัลบั้มได้ที่ iTunes, Amazon mp3, Google Music Store และ Nellyka Fanpage 's Music Store.

ผู้ที่สนใจเพลงเนลลี นักร้อง นักกีต้าร์ไทย สามารถติดตามผลงานต่อไปได้ที่เว็บไซท์ http://www.nellyka.com หรือ http://www.youtube.com/NellykaDotcom หรือ http://www.facebook.com/NellykaDotcom หรือ https://twitter.com/nellykadotcom หรือ ดาวน์โหลด Nellyka Application จากกูเกิ้ลเพลย์

คลิกฟังเพลง "O Come, O Come, Emmanuel"
https://www.youtube.com/watch?v=nYwtiJlUDxU&index=1&list=UUTkZeR1nL5_8-B5gJkY56Ug
       
Copyright 2011 NellyKa.com, All rights reserved.