Nellyka, It Came Upon The Midnight Clear
28 พฤศจิกายน 2557 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Nellyka (เนลลี) บรรเลงกีต้าร์ไฟฟ้าเพลง “It Came Upon The Midnight Clear” จากอัลบั้ม Christmas Electric Guitar II

Nellyka (เนลลี) นักกีต้าร์ไทย บรรเลงเพลง "It Came Upon The Midnight Clear" เพลงบรรเลงคริสต์มาสด้วยกีต้าร์ไฟฟ้า เพลงนี้เป็นหนึ่งในสิบสองเพลงในอัลบั้ม Christmas Electric Guitar II ที่เนลลี ได้แสดงความสามารถด้านการเล่นบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้าสำหรับเพลงคริสมาสนี้

http://youtu.be/n3_2C4xqfhk

ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดเพลง Nellyka (เนลลี) นักร้อง นักกีต้าร์ไทย สามารถดาวน์โหลดเพลงนี้ หรือทั้งอัลบั้มได้ที่ iTunes, Amazon mp3, Google Music Store และ Nellyka Fanpage 's Music Store.

ผู้ที่สนใจเพลงเนลลี นักร้อง นักกีต้าร์ไทย สามารถติดตามผลงานต่อไปได้ที่เว็บไซท์ http://www.nellyka.com หรือ http://www.youtube.com/NellykaDotcom หรือ http://www.facebook.com/NellykaDotcom หรือ https://twitter.com/nellykadotcom หรือ ดาวน์โหลด Nellyka Application จากกูเกิ้ลเพลย์

คลิกฟังเพลง "It Came Upon The Midnight Clear"
https://www.youtube.com/watch?v=n3_2C4xqfhk&list=UUTkZeR1nL5_8-B5gJkY56Ug
       
Copyright 2011 NellyKa.com, All rights reserved.