Nellyka, Rain Drops
15 กันยายน 2557 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Nellyka (เนลลี) ส่งบรรเลงเพลงกีตาร์คลาสสิค "Rain Drops" โดย G. C. Lindsey

Nellyka (เนลลี) นักกีตาร์คลาสสิคไทย ได้ส่งบรรเลงเพลงกีตาร์คลาสสิค “Rain Drops” ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ G. C. Lindsey เพลงนี้เป็นซิงเกิ้ลที่ Nellyka (เนลลี) ได้แสดงบรรเลงเดี่ยวกีต้าร์คลาสสิค

http://youtu.be/EWGOVj75VJ4

ผู้ที่สนใจเพลงเนลลี นักร้อง นักกีต้าร์ไทย สามารถติดตามผลงานต่อไปได้ที่เว็บไซท์ http://www.nellyka.com หรือ http://www.youtube.com/NellykaDotcom หรือ http://www.facebook.com/NellykaDotcom หรือ https://twitter.com/nellykadotcom หรือ ดาวน์โหลด Nellyka Application จากกูเกิ้ลเพลย์

คลิกฟังเพลง “Rain Drops” โดย G. C. Lindsey
http://www.youtube.com/watch?v=EWGOVj75VJ4&list=UUTkZeR1nL5_8-B5gJkY56Ug
       
Copyright 2011 NellyKa.com, All rights reserved.