Nellyka, We Wish You A Merry Christmas

 
26 พ.ย. 2555 กรุงเทพฯ

Nellyka (เนลลี) นักกีต้าร์ไทยส่งบรรเลงเพลงกีต้าร์ไฟฟ้า “We Wish You A Merry Christmas”

Nellyka (เนลลี) นักกีต้าร์ในไทย ส่งเพลง “We Wish You A Merry Christmas” เพลงบรรเลงด้วยกีต้าร์ไฟฟ้า เป็นบรรเลงเพลงคริสมาสหนึ่งในสิบสองเพลงของอัลบั้ม An Electric Guitar for Christmas
http://www.youtube.com/watch?v=ZivsZGgiehU

ผู้ที่สนใจผลงานของเนลลี นักกีต้าร์สามารถติดตามเนลลีได้ที่เว็บไซท์ http://www.Nellyka.com หรือที่ youtube.com/NellykaDotcom หรือเฟซบุ๊ค Facebook.com/NellykaDotcom หรือดาวน์โหลด Nellyka Application จาก Google Play

คลิกฟังเพลง "We Wish You A Merry Christmas"
http://www.youtube.com/watch?v=ZivsZGgiehU&list=UUTkZeR1nL5_8-B5gJkY56Ug&index=1&feature=plcp
       
Copyright 2011 NellyKa.com, All rights reserved.