Nellyka, MazurkaChoro
3 ก.ย. 2555 กรุงเทพฯ

Nellyka (เนลลี) นักกีตาร์คลาสสิคในไทย ส่งบรรเลงเพลง “Mazurka Choro” โดย H. Villa-Lobos

Nellyka (เนลลี) นักกีตาร์คลาสสิกไทย ส่งบรรเลงเพลง “Mazurka Choro” บทประพันธ์ของ Heitor Villa-Lobos ผู้ประพันธ์เพลงชาวบราซิล ในยุคคริสตศักราช 1887-1959 คำว่า Choro เป็นคำจากโปรตุเกสแปลว่า ร้องให้แสดงความรู้สึก คร่ำครวญ ให้สงสาร หลั่งน้ำตา โศกเศร้า และความหมายหนึ่งก็อ้างถึงชนิดหนึ่งของดนตรียอดนิยม

ผู้ที่สนใจเนลลี นักกีต้าร์ไทย ในการเล่นกีตาร์ สามารถติดตามผลงานต่อไปได้ที่เว็บไซท์ Nellyka.com หรือ youtube.com/NellykaDotcom หรือ facebook.com/NellykaDotcom หรือดาวน์โหลด Nellyka Application จากแอนดรอยด์มาร์เก็ต (google play)

คลิกฟังเพลง "Mazurka Choro" by H. Villa-Lobos
http://www.youtube.com/watch?v=hUBodRkixTc&list=UUTkZeR1nL5_8-B5gJkY56Ug&index=1&feature=plcp
       
Copyright 2011 NellyKa.com, All rights reserved.