Nellyka, สาวใต้ใจถึง
1 ส.ค. 2554 กรุงเทพฯ

Nellyka (เนลลีค่ะ) นักร้องลูกทุ่งอีสาน กลาง เหนือ ใต้ ส่งเพงลูกทุ่งใต้ “สาวใต้ใจถึง”

เนลลีค่ะ (Nellyka) นักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ออกผลงานทั้งลูกทุ่งอีสาน เหนือ กลาง ใต้ และเป็น ศิลปินหนึ่งเดียวที่ออกผลงานทั้งประเภทลูกทุ่งไทยคันทรี่ ป๊อบ ร็อค คลาสสิค ทั้งกีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์คลาสสิก กีตาร์เลเล่ ทั้งด้านเพลงบรรเลงและร้องพร้อมเล่นกีต้าร์โซโล ได้ส่งเพลงลูกทุ่งใต้ “สาวใต้ใจถึง” ที่เนลลีได้โชว์การร้องเพลงลูกทุ่งใต้ และกีต้าร์ไฟฟ้าโซโล่ เนื้อหาเพลง “สาวใต้ใจถึง” จะบอกถึงวิถีชีวิตของสาวใต้ว่าเป็นอย่างไร ชอบเพลงอะไร กินอะไร พูดยังไง เที่ยวที่ไหน ดูหนังอะไร เป็นคนจริงใจ แหลงไหลใจจริงไม่อ้อล้ออ้อชิง ชอบเลยก็บอกเลย หนุ่ยร้องเพลงอ้อนให้พี่บ่าวเข้าใจ รับหนุ่ยได้ไหม สาวใต้คนนี้

ผู้ที่สนใจฟังเพลงและติดตามผลงาน ศิลปินนักร้อง นักกีต้าร์ เนลลีค่ะ ในการร้องและเล่นกีต้าร์โซโล สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซท์ http://www.nellyka.com หรือ http://www.youtube.com/NellykaDotcom หรือ http://www.facebook.com/NellykaDotcom หรือดาวน์โหลด Nellyka Application จากกูเกิลเพลย์

คลิกฟังเพลง "สาวใต้ใจถึง"
http://youtu.be/fxp_jzoknRA
       
Copyright 2011 NellyKa.com, All rights reserved.