Nellyka, Rondeau Op.51 No.6
23 เมษายน 2555 กรุงเทพฯ

Nellyka (เนลลี) นักกีตาร์คลาสสิกไทย ส่งบรรเลงเพลงกีตาร์เลเล่ “Rondeau Op.51 No.6” โดย Napoleon Coste

Nellyka (เนลลี) นักกีตาร์คนแรกของโลก ที่ออกผลงานเพลงทั้งการเล่นกีตาร์คลาสสิคบนกีตาร์เลเล่ และการร้องพร้อมเล่นกีต้าร์เลเล่โซโล ได้ส่งบรรเลงเพลง “Rondeau Op.51 No.6” บทประพันธ์ของ Napoleon Coste นักกีตาร์และผู้ประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศส ในยุคคริสตศักราช 1806-1883 เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้ม Nellyka, Solo Guitalele (เนลลีค่ะ โซโล่ กีต้าร์เลเล่) ที่เนลลี ได้แสดงความสามารถด้านการเล่นกีต้าร์คลาสสิค โดยใช้ กีตาร์เลเล่ (กีตาร์ขนาดเล็ก)

ผู้ที่สนใจเนลลี นักกีต้าร์ไทย ในการเล่นกีตาร์ สามารถติดตามผลงานต่อไปได้ที่เว็บไซท์ http://www.nellyka.com หรือ http://www.youtube.com/NellykaDotcom หรือ http://www.facebook.com/NellykaDotcom หรือดาวน์โหลด Nellyka Application จากแอนดรอยด์มาร์เก็ต (google play)

คลิกฟังเพลง "Rondeau Op.51 No.6 by Napoleon Coste"
http://www.youtube.com/watch?v=yZTYY1ZWCrA
       
Copyright 2011 NellyKa.com, All rights reserved.